TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG KHOA DINH DƯỠNG

Quyết định thành lập ban chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày đăng : 27/04/2023 4:01 PM

Theo Quyết định số 11/QĐ-SKHCN ngày 11/1/2023 về việc thành lập ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh. Sau khi được thông qua và kí kết hợp đồng khoa học công nghệ. Ban chủ nhiệm của đề tài: "Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và đề xuất giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho học sinh phổ thông từ 11-18 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương" đã được thành lập.