TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG KHOA DINH DƯỠNG

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ : Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  • Văn phòng tuyển sinh Hà Nội: Số 2 Lê Đức Thọ, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • dieuduong.td@gmail.com