TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG KHOA DINH DƯỠNG

Quyết định đào tạo liên thông ngành Dinh dưỡng

Ngày đăng : 29/11/2022 11:28 AM

Ngày 5/9/2022, Trường đại học Thành Đông đã đưa ra Quyết định về việc đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học ngành Dinh dưỡng.